career
Μαριγιώργια / 30.12.2020

Προσωπικότητα και καριέρα. Σχέση αλληλεπίδρασης!

«Διάλεξε μια δουλειά που σου αρέσει και δε θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου» (Κομφούκιος).

Η επιλογή της καριέρας δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον εάν στόχος είναι η επιλογή  αυτή να μας εκφράζει και να μας ευχαριστεί. Ο κάθε άνθρωπος αφιερώνει αρκετό από το χρόνο της ζωής του στο σχολείο και στις σπουδές και το μεγαλύτερο χρόνο στο επάγγελμά του. Είναι το βιοποριστικό του μέσο αλλά ταυτόχρονα το ιδανικό θα είναι να αντλεί από αυτό ικανοποίηση και κίνητρα. Ο έφηβος καλείται σε μια πολύ ιδιαίτερη ηλικία να αποκτήσει σαφή εικόνα του ποιος είναι και τι θέλει στη ζωή, ώστε να μπορέσει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις σπουδές, την εργασία, την οικογένεια.  Σίγουρα η προσωπικότητα και οι επιλογές αυτής της ηλικίας δε μένουν στάσιμες, αλλά εξελίσσονται μέσα από τις εμπειρίες που βιώνει και τους ρόλους που αναλαμβάνει.

Η επιλογή επαγγέλματος, είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή του ανθρώπου και συνεπώς δεν μπορεί να είναι επιπόλαιη. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης ωριμάζει το άτομο, το καθιστά ψυχικά υγιές με αποτέλεσμα να είναι ικανό να κάνει τις κατάλληλες επιλογές. Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση, που ουσιαστικά αποτελούν την προσωπικότητα, παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιλογή του επαγγελματικού κλάδου, όσο και στην επιλογή του επαγγελματικού επιπέδου. Όσο σαφέστερη είναι η αυτογνωσία και όσο μεγαλύτερη η αυτοπεποίθηση του ατόμου, τόσο ευκολότερη είναι η λήψη των αποφάσεων και πιο επιτυχημένη η επαγγελματική επιλογή.

Για να φτάσει κανείς λοιπόν σε αυτές τις ιδανικές συνθήκες περνά από μια συνεχή διαδικασία ωρίμανσης αλλά και συσσώρευσης πληροφοριών. Για να επιλέξει κάποιος μια εργασία που να τον εκφράζει και να τον εμπνέει για, όσο το δυνατόν, περισσότερα χρόνια, πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια ως εξής

Ανάπτυξη προσωπικότητας και έρευνα

Το ιδανικό είναι ο άνθρωπος από μικρή ηλικία να περιεργάζεται τα βιώματά του, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντά του ώστε να γνωρίσει τον εαυτό του και ταυτόχρονα να προσανατολιστεί προς τον κόσμο της εργασίας. Χρειάζεται τα ανάλογα ερεθίσματα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και βέβαια από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης πρέπει συνεχώς να αναζητά έγκυρες πληροφορίες για αυτά που τον ενδιαφέρουν ώστε να σχηματίζει ολοκληρωμένη εικόνα. Η ωριμότητα που επέρχεται με τα χρόνια βοηθά στην εξέλιξη της διαδικασίας της επιλογής. Επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος και η ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και του σχολείου σε αυτό το στάδιο, αφού η διαμόρφωση της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου είναι από τις δυσκολότερες διαδικασίες και επηρεάζεται άμεσα από πολλούς παράγοντες.

Διερεύνηση

Ιδανικά, η συστηματική διερεύνηση πιθανών επαγγέλματων ξεκινά από τα 14 κιόλας χρόνια. Το προηγούμενο στάδιο φέρνει στην επιφάνεια προτιμήσεις, ικανότητες και δυνατότητες, οι οποίες πιθανότατα συνάδουν με κάποιους ευρύτερους επαγγελματικούς τομείς. Άρα ακολουθεί η συλλογή όσων, το δυνατόν, περισσότερων πληροφοριών γύρω από τον κάθε τομέα. Υπάρχει ο χρόνος για πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους εργασίας, για πρακτική άσκηση και παρακολούθηση, για συζήτηση με επαγγελματίες, για διερεύνηση απαραίτητων προϋποθέσεων εξάσκησης του επαγγέλματος (δίπλωμα, πτυχίο, μεταπτυχιακό κ.ο.κ.). Ιδιαίτερα οι καλοκαιρινές περιόδοι προσφέρονται για πρακτική άσκηση και «επί τόπου» έρευνα.

Σπουδές και είσοδος στο επάγγελμα

Σε αυτό το στάδιο θα είναι όλα έτοιμα για να τεθούν σε εφαρμογή οι επιλογές και οι αποφάσεις που προήλθαν από τα προηγούμενα στάδια. Ο νεός, λοιπόν, προσαρμόζεται και προσπαθεί να επιτύχει στο επάγγελμα που επέλεξε. Είναι η περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος πραγματοποιεί την επιλογή του, σπουδάζει και εισέρχεται σταδιακά στην αγορά εργασίας. Το σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο ο νέος να συνειδητοποιήσει την σημαντικότητα της ουσιαστικής εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία. Να αφομοιώνει δηλαδή τις γνώσεις, να μάθε πώς να μαθαίνει, να δημιουργεί το δίκτυό του,  να επιμορφώνεται και να ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις του για να καταφέρει να εξασφαλίσει την εργασιακή θέση που στόχευσε. Επιπρόσθετα πρέπει να ετοιμάσει όλα τα μέσα που θα χρειαστεί για την εξασφάλιση της θέσης του ή και ακόμα περαιτέρω εκπαίδευσης: ένα άψογο βιογραφικό, διάφορα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα καθώς και διεξιότητες συνέντευξης (δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης απο επαγγελματίες).

Σταθεροποίηση στο επάγγελμα

Η είσοδος σε ένα επάγγελμα προϋποθέτει ομαλή προσαρμογή και αφοσίωση. Αν περάσει από τα προηγούμενα στάδιο, τότε το επάγγελμα που θα βρίσκεται το άτομο  πιθανότατα θα είναι αυτό που εκφράζει την προσωπικότητά του, θα κάνει αυτό που αγαπά, αυτό που του δίνει κίνητρο και ικανοποίηση. Είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί στην κουλτούρα της εργασίας που βρίσκεται και να είναι παραγωγικός.

Εξέλιξη στο επάγγελμα

Ο κάθε άνθρωπος θέτει τους στόχους του κι έχει την ανάγκη να εξελίσσεται και να ανταμείβεται για τους κόπους του. Η υπομονή, η ευσυνειδησία, ο επαγγελματισμός  και τα σωστά επαγγελματικά βήματα είναι αυτά που θα τον βοηθήσουν να εξελιχθεί σε αυτό που ονειρεύτηκε. 

Σε όλη αυτήν την πορεία που ουσιαστικά είναι μια συνεχής διαδικασία, υπάρχει δυνατότητα να αναζητήσει κανείς στήριξη και βοήθεια από ειδικούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν θετικά στο αποτέλεσμα.