Ο κάθε άνθρωπος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εισέρχεται σταδιακά στην αγορά εργασίας και ξεκινά το κυνήγι εργασίας, της ιδανικής εργασίας αν είναι εφικτό. Σίγουρα οι σπουδές  δίνουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις του κάθε αντικειμένου, ωστόσο σε μια πρόσληψη οι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι πολλοί. Η διαδικασία εξεύρεσης εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και το κάθε βήμα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που χρήζει εκτενούς ανάλυσης. Πιο κάτω ωστόσο, θα δοθεί έμφαση στο στάδιο της συνέντευξης.