Δεξιότητες δομημένης συνέντευξης πρόσληψης για στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού

Υπό διευθέτηση
Υπό διευθέτηση
Υπό διευθέτηση

Εκπαιδευτής: Μάριος Μελανίδης

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού η διεξαγωγή συνεντεύξεων είναι μακράν η δημοφιλέστερη και συνηθέστερη μεθοδολογία αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων μπορούν να καθορίσουν την καριέρα υποψηφίων και την απόδοση του οργανισμού μέσω της επιλογής των κατάλληλων εργαζομένων.

Στόχος της εκπαίδευσης, είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε οι εμπλεκόμενοι να σχεδιάζουν και να διεξάγουν συνεντεύξεις με δομημένο τρόπο για να λαμβάνουν αντικειμενικότερες και ακριβέστερες αποφάσεις επιλογής και ανάπτυξη προσωπικού.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε 
•    Στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού 
•    Στελέχη άλλων τμημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία των συνεντεύξεων

Η εκπαίδευση αυτή έχει σχεδιαστεί από την κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στο σχεδιασμό μεθοδολογιών αξιολόγησης υποψηφίων, την SHL, και έχει προσαρμοστεί ειδικά στα δεδομένα της κυπριακής αγοράς εργασίας.

Περιεχόμενο  

Δεδομένου ότι η χρήση διαδικασιών αντικειμενικής αξιολόγησης στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζει πιο δίκαιη, αποτελεσματική και επικερδή επιλογή, είναι σημαντικό και οι συνεντεύξεις επιλογής να γίνονται με συστηματικό και δομημένο τρόπο, προκειμένου να αποτελούν ένα ακριβές και χρήσιμο εργαλείο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι δομημένες συνεντεύξεις μπορούν να εστιάσουν, πέραν των βιογραφικών πληροφοριών, και στην αξιολόγηση των επαγγελματικών ιδιοτήτων (competencies) που ο οργανισμός επιθυμεί να επιδεικνύουν τα άτομα που προσλαμβάνει ή προάγει (συνέντευξη βάσει κριτηρίων - competency-based interview). Με αυτόν τον τρόπο αντλούνται με τον πιο επιστημονικό τρόπο πληροφορίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα κριτήρια επιλογής και επιτυχίας που θέτει ο οργανισμός.

Κεφάλαια:
•    Είδη συνεντεύξεων
•    Προσδιορισμός των απαιτήσεων της θέσης εργασίας: 
•    Στερεότυπα στις συνεντεύξεις
•    Δεξιότητες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων
•    Αξιολόγηση πληροφοριών
•    Πρακτικές εφαρμογες στη διεξαγωγή συνεντεύξεων 


Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής από την εταιρεία SHL και την ΑνΑΔ. 

Κόστος 

Kόστος για δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €396 
Αρχικός κόστος σεμιναρίου: €600 (+VAT)

Άνεργοι Δωρεάν (εφόσον πληρούνται σχετικά κριτήρια)
*Μη δικαιούχοι εταιρικής επιχορήγησης ή αυτοεργοδοτούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επικοινωνήστε στο info@marigeorgia.com
 

τεχτ