Εκπαίδευση & ανάπτυξη στελεχών

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιχορηγούµενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, µε στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού.
Πρόγραμμα Μεγάλης Διάρκειας - 72 ωρών
20 Φεβρουαρίου 2023 - 1 Ιουνίου 2023
Δευτέρα & Πέμπτη, 18:00 - 21:15
Διαδικτυακά
Η τέχνη της αποτελεσματικής μελέτης
8 Απριλίου 2023, Σάββατο
15:00 – Διάρκεια 3 ώρες
Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού