Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για πιστοποίηση ΕΕΚ

Πρόγραμμα Μεγάλης Διάρκειας - 72 ωρών
20 Φεβρουαρίου 2023 - 1 Ιουνίου 2023
Δευτέρα & Πέμπτη, 18:00 - 21:15
Διαδικτυακά

Εκπαιδεύτρια: Δρ Χαρούλα Αγγελή

Περιεχόμενο

Βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ:

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
Εισαγωγή στη Δια Βίου Εκπαίδευση & Κατάρτιση Ενηλίκων
Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κατάρτισης
Υλοποίηση Προγραμμάτων
Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης
Υλοποίηση προγραμμάτων σε συνθήκες προσομοίωσης–μικροδιδασκαλία
Ολοκλήρωση προγράμματος: Επανάληψη και αξιολόγηση

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο θα τους εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5.

Κόστος 

Kόστος για δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €306/άτομo 

Αρχικός κόστος προγράμματος: €1,530/άτομo (+VAT)

Άνεργοι Δωρεάν (εφόσον πληρούνται σχετικά κριτήρια)

Μη δικαιούχοι εταιρικής επιχορήγησης ή αυτοεργοδοτούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επικοινωνήστε στο info@marigeorgia.com